按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署雲林監獄:回首頁

:::

tiếng việt

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:112-06-13
  • 資料點閱次數:591

Bộ Tư pháp – Sở Cải tạo phạm nhân –Nhà tù Yunlin
Nhận quy trình phục vụ:
1. Lấy số, chờ gọi đến lượt
2. Điền phiếu thăm nuôi và liệt kê vật phẩm gửi vào
3. Đăng ký thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo
4. Vào phòng chờ, đợi thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

Thời gian phục vụ:
Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần Ngày thường
thời gian: 8:30~10:50 sáng; 1:30~03:50 chiều

Ngày nghỉ về nguyên tắc chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng, Ngoại lệ: thì sẽ có thông báo riêng
thời gian: 8:30~10:50 sáng; 1:30~03:50 chiều

Điện thoại phục vụ:(05)6339660#871

Số lần thăm nuôi:
Cấp độ Bốn mỗi tuần 1 lần, cấp độ Ba 3 lần mỗi hai tuần, cấp độ Hai 3 ngày 1 lần, cấp độ Một Về nguyên tắc không giới hạn

Quy định mang đồ:
Ba ngày một lần, Đồ ăn mỗi lần nhiều nhất 2kg

Địa chỉ dịch vụ:
632205 VLàng mới số 1 Renai, thị trấn Huwei, huyện Yunlin

回頁首